E: info@westindianinvestmentgroup.com | T: (00597) 420250

Wealth Management


W.I.I.G. is gespecialiseerd in het gestructureerd beheren en regisseren van grote(re) vermogens.
Voor een beperkt aantal cliënten voeren wij het beheer en de regie over het privévermogen. Wij doen dit vanuit een volstrekt onafhankelijke positie.

W.I.I.G. stelt op persoonlijke wijze een beleggingsportefeuille voor u samen en beheert deze op discretionaire basis. Daarom krijgt u bij ons te maken met mensen voor wie het opbouwen van een intensieve relatie met de cliënt essentieel is. Die in staat zijn onafhankelijk te kiezen voor de beste fundmanagers per beleggingscategorie, regio of segment. En die bijzondere aandacht hebben voor de beleggingsrisico’s binnen uw portefeuille.

Spreiding van de risico’s staat daarbij voorop, waarbij steeds wordt gezocht naar een gezond evenwicht tussen markten en beleggingsvormen die zich bewezen hebben, opkomende markten en nieuwe beleggingsvormen.

Zoals u van W.I.I.G. mag verwachten, bestaat ons team louter uit specialisten in het gestructureerd beheren van grote(re) particuliere vermogens.

Wij kunnen zonder uitzondering bogen op langjarige ervaring, brengen specifieke expertise in en zijn ingesteld op het servicen van de top van de markt, die toch écht een eigen aanpak vereist.